Ders: TÜRKÇE
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-1 / SÖZCÜKTE ANLAM
  KONU ANLATIMI-1
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-2 / CÜMLEDE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-4 / DEYİMLER VE ATASÖZLERİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-3 / CÜMLEDE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-5 / PARÇADA ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-6 / YAZIM BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-7 / YAZIM BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-8 / DİL BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-9 / SÖZCÜKTE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-10 / CÜMLEDE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-11 / PARÇADA ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-12 / PARÇADA ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-13 / YAZIM BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-14 / DİL BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-15 / SÖZCÜKTE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-16 / CÜMLEDE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-17 / PARÇADA ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-18 / YAZIM BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-19 / DİL BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-20 / SÖZCÜKTE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-21 / CÜMLEDE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-22 / PARÇADA ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-23 / YAZIM BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-24 / DİL BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-25 / DİL BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-26 / SÖZCÜKTE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-27 / CÜMLEDE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-28 / PARÇADA ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-29 / YAZIM BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-30 / DİL BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-31 / SÖZCÜKTE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-32 / CÜMLEDE ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-33 / PARÇADA ANLAM
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-34 / YAZIM BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-35 / TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ
 • Ortaokul / 7. SINIF
  DERS-36 / TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ