Ders: FEN BİLİMLERİ
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-1 / DNA ve Genetik Kod - I
  KONU ANLATIMI-1
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-2 / DNA ve Genetik Kod - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-3 / Mitoz Bölünme - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-4 / Mitoz Bölünme - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-5 / Mayoz Bölünme
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-6 / İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-7 / İnsanda Üreme, Büyüme ve Gelişme - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-8 / Ergenlik ve Sağlık
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-9 / Basit Makineler - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-10 / Basit Makineler - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-11 / Basit Makineler - III
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-12 / Periyodik Sistem
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-13 / Elementlerin Sınıflandırılması
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-14 / Kimyasal Bağlar - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-15 / Kimyasal Bağlar - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-16 / Asitler ve Bazlar - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-17 / Asitler ve Bazlar - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-18 / Kimyasal Tepkimeler
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-19 / Türkiye’de Kimya Endüstrisi
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-20 / Işık - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-21 / Işık - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-22 / Sesin Sürati - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-23 / Sesin Sürati - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-24 / Besin Zinciri ve Enerji Akışı
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-25 / Canlılarda Beslenme İlişkileri ve Enerji Akışı - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-26 / Canlılarda Beslenme İlişkileri ve Enerji Akışı - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-27 / Madde Döngüleri
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-28 / Sürdürülebilir Kalkınma
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-29 / Biyoteknoloji
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-30 / Özısı
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-31 / Isı Alışverişi ve Sıcaklık Değişimi
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-32 / Isı ve Sıcaklık - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-33 / Isı ve Sıcaklık - II
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-34 / Elektrik Yükleri ve Elektriklenme - I
 • Ortaokul / 8. SINIF
  DERS-35 / Elektrik Yükleri ve Elektriklenme - II