Ders: KİMYA
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-1 / KİMYA NEDİR? - KİMYANIN TEMEL GELİŞİMİ
  KONU ANLATIMI-1
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-2 / KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ - BİLEŞİKLERİN ADLANDIRILMASI
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-3 / GÜVENLİĞİMİZ VE KİMYA
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-4 / ATOM KAVRAMININ GELİŞİMİ - YASALAR - I
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-5 / ATOM KAVRAMININ GELİŞİMİ - YASALAR - II
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-6 / ATOM ALTI PARÇACIKLAR
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-7 / ATOM ALTI PARÇACIKLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ (İZOTOP, İZOTON, İZOBAR)
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-8 / ATOM MODELLERİ
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-9 / PERİYODİK SİSTEM
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-10 / PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ - I (METALİK ÖZELLİK, ATOM ÇAPI, İYONLAŞMA ENERJİSİ)
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-11 / PERİYODİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞİMİ - II (ELEKTRON İLGİSİ, ELEKTRONEGATİFLİK)
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-12 / KİMYASAL TÜRLER VE ETKİLEŞİMLER
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-13 / GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER -I (İYONİK BAĞ)
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-14 / GÜÇLÜ ETKİLEŞİMLER -II (KOVALENT BAĞ - METALİK BAĞ)
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-15 / ZAYIF ETKİLEŞİMLER
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-16 / FİZİKSEL VE KİMYASAL DEĞİŞİMLER
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-17 / TEPKİME TÜRLERİ
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-18 / MADDENİN HALLERİ VE GAZLAR - I
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-19 / GAZLAR - II - GAZ KANUNLARI
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-20 / SIVILAR
 • Lise / 9. SINIF
  ADIM-21 / KATILAR VE HAL DEĞİŞİMLERİ