Ders: EDEBİYAT
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-1 / EDEBİYATTA SOSYAL, SİYASİ VE FİKRİ HAYATIN İLİŞKİSİ
  KONU ANLATIMI-1
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-2 / EDEBİYAT AKIMLARI (HÜMANİZM- KLASİSİZM- ROMANTİZM)
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-3 / EDEBİYAT AKIMLARI (REALİZM- NATÜRALİZM- PARNASİZM)
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-4 / EDEBİYAT AKIMLARI (DİĞER EDEBİ AKIMLAR)
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-5 / TANZİMAT EDEBİYATI (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER (ŞİİR))
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-6 / TANZİMAT EDEBİYATI ( ANLATMAYA BAĞLI EDEBİ METİNLER (ROMAN))
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-7 / TANZİMAT EDEBİYATI ( GÖSTERMEYE BAĞLI EDEBİ METİNLER (TİYATRO))
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-8 / SERVETİFÜNUN EDEBİYATI'NIN OLUŞUMU
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-9 / SERVETİFÜNUN (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER)
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-10 / SERVETİFÜNUN SANATÇILARI
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-11 / FECRİATİ TOPLULUĞU
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-12 / MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ'NİN OLUŞUMU
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-13 / MİLLİ EDEBİYAT (COŞKU VE HEYECANI DİLE GETİREN METİNLER)
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-14 / MİLLİ EDEBİYAT (ANLATMAYA BAĞLI METİNLER)
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-15 / MİLLİ EDEBİYAT DÖNEMİ SANATÇILARI
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-16 / BEŞ HECECİLER (ÖZ) ŞİİR