Ders: KİMYA
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-1 / ATOM İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER
  KONU ANLATIMI-1
  KONU ANLATIMI-2
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-2 / ATOMUN KUANTUM MODELİ- 1
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-3 / ATOMUN KUANTUM MODELİ- 2
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-4 / PERİYODİK SİSTEM VE PERİYODİK ÖZELLİKLER
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-5 / PERİYODİK ÖZELLİKLER
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-6 / ELEMENTLERİ TANIYALIM
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-7 / YÜKSELTGENME BASAMAKLARI- KİMYANIN SEMBOLİK DİLİ
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-8 / MOL KAVRAMI
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-9 / KİMYASAL TEPKİMELER VE DENKLEMLER
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-10 / KİMYASAL HESAPLAMALAR- 1
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-11 / KİMYASAL HESAPLAMALAR- 2
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-12 / GAZLARIN ÖZELLİKLERİ
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-13 / İDEAL GAZ YASASI
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-14 / GAZLARDA KİNETİK TEORİ- GERÇEK GAZLAR
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-15 / GAZ KARIŞIMLARI
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-16 / ÇÖZÜCÜ ÇÖZÜNEN ETKİLEŞİMLERİ
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-17 / DERİŞİM BİRİMLERİ
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-18 / KOLİGATİF ÖZELLİKLER
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-19 / ÇÖZÜNÜRLÜK- ÇÖZÜNÜRLÜĞE ETKİ EDEN FAKTÖRLER
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-17 (2) / AYIRMA VE SAFLAŞTIRMA TEKNİKLERİ
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-18 (2) / SİSTEMLER VE ENERJİ TÜRLERİ
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-19 (2) / SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ - I
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-20 / SİSTEMLERDE ENTALPİ DEĞİŞİMİ - II
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-21 / GİBBS SERBEST ENERJİ VE İSTEMLİLİK
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-22 / TEPKİME HIZLARI
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-23 / TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER -I
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-24 / TEPKİME HIZINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER -II
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-25 / KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE - I
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-26 / KİMYASAL REAKSİYONLARDA DENGE - II
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-27 / KİMYASAL DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER - I
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-28 / KİMYASAL DENGEYE ETKİ EDEN FAKTÖRLER - II
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-29 / SUYUN OTOİYONİZASYONU
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-30 / ASİTLERİN VE BAZLARIN AYRIŞMA DENGELERİ - I
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-31 / ASİTLERİN VE BAZLARIN AYRIŞMA DENGELERİ - II
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-32 / NÖTRALLEŞME REAKSİYONLARI VE TİTRASYON
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-33 / ÇÖZÜNME - ÇÖKELME DENGELERİ - I
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-34 / ÇÖZÜNME - ÇÖKELME DENGELERİ - II
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-35 / ÇÖZÜNME - ÇÖKELME DENGELERİ - III
 • Lise / 11. SINIF
  ADIM-36 / KOMPLEKS OLUŞMA - AYRIŞMA DENGELERİ